Länsi-Uudenmaan polkijoiden

Kuntavaaliteesit 2017 Vihtiin

Pyöräliikenteeseen käytettävä raha ei ole kulu vaan investointi. Panostamalla ja kehittämällä pyöräliikennettä saadaan terveempiä kuntalaisia, säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa, miellyttävämpää elinympäristöä ja tasa-arvoisempaa liikkumista. Kun enemmän arkisia matkoja tehdään pyörällä, ruuhkat vähenevät. Hyvin suunnitellut reitit parantavat kaikkien tiellä liikkujien turvallisuutta.

Erityisen merkityksellistä on lasten ja nuorten kasvattaminen aktiivisiksi ja liikkuviksi kansalaisiksi. Kävellen tai pyöräillen tehtyä koulumatkaa parempaa arkiliikuntaa ei ole.

Kuntavaaliehdokkaana voit allekirjoittaa teesimme, jolloin puolestamme autamme sinua kampanjoinnissa nostamalla nimeäsi esille viestinnässämme. Lisäksi vaali- ja valtuustotyössä autamme mielellämme sinua perustelemaan teeseihimme liittyviä näkökantojasi esimerkiksi taustoittavalla työllä ja materiaaleillamme.

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Vaaliteesit

Luodaan pyöräilyn pääväyläverkko

Taajamiin ja seudullinen pääväyläverkko, jossa jalankulku, pyöräily ja autoliikenne on eriytetty toisistaan.

Vihtiin luodaan liikenteen tavoiteohjelma, jossa huomioidaan pyöräily

Tavoitteena pitkän tähtäimen suunnitelmallisuus ja varmistetaan reittien yhteensovitus ja jatkuvuus

Pyöräilyn edistäminen koululiikenteen ja julkisen liikenteen osana

Liityntäpysäköintiin ja koulujen pihoille kunnolliset runkolukittavat pyörätelineet.

Pysyvä maastopyöräreitti Nummelanharjulle

Allekirjoittaneet ehdokkaat (16)

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
43
Kansallinen Kokoomus
168
Astro Lihjamo
Vasemmistoliitto
165
Emmi Juolahti
Vasemmistoliitto
83
Vihreä liitto
Sosialidemokraatit
Vihreä liitto
22
Kansallinen Kokoomus
63
Marja-Liisa Mäkelä
Suomen Keskusta
Kansallinen Kokoomus
Olli Pekka Hatanpää
Vihreä liitto
164
Raine Jakka
Vasemmistoliitto
172
Riitta Rinne
Vasemmistoliitto
61
Suomen Keskusta
Tapio Lankinen
Suomen Keskusta
Vasemmistoliitto
167
Teemu leino
Vasemmistoliitto

Länsi-Uudenmaan polkijat

Länsi-Uudenmaan polkijat haluaa edistää pyöräilyä läntisellä
Uudellamaalla. Olemme Pyöräliiton alaisuudessa toimiva
yhteisö. Järjestämme tempauksia, pyrimme vaikuttamaan
pyörätieolosuhteisiin ja suunnitteluratkaisuihin, siten että
niissä huomioitaisiin niin autolla, pyörällä kuin jalkaisinkin
liikkuvat asukkaat. Näin liikkumisesta tulee sujuvampaa ja
kaikkien liikenneturvallisuus paranee.

Meitä yhdistää se, että joskus pyöräilemme. Olemme arkipyöräilijöitä ja urheilupyöräilijöitä,
aktiivipyöräilijöitä ja satunnaispyöräilijöitä. Kuljemme myös
autolla, jalan tai julkisilla, kun tarve sitä vaatii.

Allekirjoita teesit