Helsingin Polkupyöräilijöiden

Kuntavaaliteesit Vantaalla 2017

Pyöräily on kaupungissa kätevä tapa liikkua. Pyörällä liikkuessa ei tarvitse matkalippua, ei juutu ruuhkiin ja eikä kohtaa pysäköintipulmia. Samalla se on parasta mahdollista arkiliikuntaa, joka tuottaa hyvinvointia asukkaille ja merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.

Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Vantaan ilmastotavoitteita. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Liikkumistutkimusten mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus on pysynyt lähes muuttumattomana 1980-luvulta, mikä osoittaa että toimet pyöräilyn edistämiseksi eivät ole olleet riittäviä. Kasvunvaraa kuitenkin on, sillä valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan 64 prosenttia automatkoista on alle kymmenen kilometrin mittaisia.

Vantaa on sitoutunut edistämään pyöräilyä ja nostamaan sen osuuden liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää oikeita toimenpiteitä ja vaikuttavia investointeja. Tavoitteeseen voidaan päästä vain laadukkailla väylillä, jotka eivät katkea vaarallisiin työmaajärjestelyihin, huonoon talvikunnossapitoon tai pysäköityihin autoihin.

Tue yhteisten tavoitteidemme toteutumista ja allekirjoita teesimme!

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Teesit

Tilapäiset pyöräliikennejärjestelyt kuntoon selkeällä ohjeistuksella ja valvonnalla

Kasvavassa kaupungissa rakennustyömaita ei voida välttää, mutta haittoja voidaan vähentää. Pyöräilyn poikkeusjärjestelyissä on paljon parantamisen varaa. Puutteelliset ja vaaralliset poikkeusjärjestelyt hankaloittavat ihmisten liikkumista ja vähentävät pyöräilymääriä. Ongelmat korostuvat erityisesti lasten koulumatkoilla ja vilkkailla työmatkareiteillä.

Tilapäisjärjestelyitä laatiessa tavoitteena pitää olla liikenneympäristö, joka on yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa. Poikkeusreittien tulee olla loogisia ja mahdollisimman lyhyitä pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Näin autoilijatkin pystyvät ennakoimaan heidän kulkusuuntansa paremmin.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tulee päivittää yhteiset ohjeet selkeiksi ja niissä tulee huomioida pyöräilyn vaatima tila nykyistä paremmin. Työmaiden poikkeusjärjestelyiden valvontaa on lisättävä ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen sanktioitava.

Otetaan käyttöön Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeet ja korjataan risteykset reunakivettömiksi ensi tilassa

Tärkeimpiä parannusta vaativia asioita ovat risteysjärjestelyt ja reunakivet, laadukkaat yhteydet keskusten välillä sekä turvalliset yhteydet kouluihin. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus edellyttää toisistaan erillisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä.

Laadukkaat ja turvalliset järjestelyt edellyttävät nykyisten suunnittelukäytäntöjen muuttamista. Vantaan tulee ottaa käyttöön uudet Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeet, joiden avulla väylistä saadaan turvallisia ja sujuvia. On myös tärkeää, että seudulla rakennetaan pyöräväyliä käyttäen samoja ohjeita, jotta liikenneympäristöstä tulee yhtenäistä.

Pieniin parannustoimiin tulee ryhtyä heti. Reunakivet tulee poistaa risteyksistä aloittaen vilkkaimmista pääreiteistä. Kadun ylityksissä tarvitaan reunakivi osoittamaan näkövammaisille jalkakäytävän ja ajoradan raja. Reunakiven tulee olla jalankulkijoiden käyttämällä tien osalla eli jalkakäytävällä. Pyörätiellä reunakivi on haitallinen ja vaarallinen.

Palkataan pyöräilykoordinaattori vahvistamaan pyöräilyn edistämistyötä ja seudullista yhteistyötä

Pyöräilyn edistämisen tulee olla pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Vantaalla pyöräliikenteen henkilöresurssit ovat erittäin pienet kaupungin kokoon nähden. Kokoaikaisen pyöräilykoordinaattorin palkkaamisella vahvistetaan pyöräilyn edistämistyötä kaupungin organisaatiossa ja seudullista yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien välillä.

Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla

Pyöräily on ympärivuotista liikennettä: talvella yhtä turvallista ja helppoa kuin kesälläkin, kunhan väylät pidetään kunnossa.

Nykyiset talvikunnossapidon käytännöt eivät ole riittäviä takaamaan pyöräväylien käytettävyyttä ja turvallisuutta. Sohjon annetaan jäätyä vaaralliseksi röpeliköksi ja aurauksen jäljiltä tien pintaan jää runsaasti irtolunta ja risteyksiin aurausvalleja. Lisäksi hiekoitussepeli on liukasta pelkän asfaltin päällä.

Suola-harjaus -tekniikka on ainoa tapa puhdistaa tien pinta kunnolla lumesta ja välttää sepelin käyttö. Suola-harjaus on otettava käyttöön pyöräilyn pääreiteillä.

Pyöräliikenteen määrärahat nostettava 3 miljoonaan euroon vuodessa

Pyöräliikenteen investoinnit ovat autoiluun ja joukkoliikenteeseen verrattuna halpoja ja tuottavat ylivoimaisen hyödyn. Jokainen pyöräilyyn käytetty euro tuottaa yhteiskunnalle 8 euroa positiivisina terveysvaikutuksina. Samalla pyöräilyn lisääntyminen vähentää painetta investoida kalliisiin autoliikenteen hankkeisiin. Nykyisellä investointitasolla ei kuitenkaan voida saavuttaa Vantaan tavoitetta nostaa pyöräilyn kulkutapaosuus 15 prosenttiin.

Hyvän pyöräilykaupungin vuosittainen pyöräliikenteen investointitaso on 20 euroa asukasta kohden. Vantaalla erillisiin pyöräliikenteen hankkeisiin on varattu vain 0,5 euroa asukasta kohden. Seuraavalla valtuustokaudella taso tulee nostaa 14 euroon asukasta kohden eli 3 miljoonaan euroon.

Liian pienillä resursseilla esimerkiksi pyöräilyn laatureittejä eli baanoja ei saada rakennettua riittävän nopeasti eikä rahaa riitä väyläparannusten lisäksi muuhun pyöräilyn edistämiseen.

Allekirjoittaneet (91)

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin Polkupyöräilijöiden teesien mukaisesti.

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
616
Ahmed Sherko
Suomen Keskusta
540
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
141
Anssi Aura
Vihreä liitto
138
Vihreä liitto
442
Kansallinen Kokoomus
300
Arja Niemelä
Perussuomalaiset
342
Vasemmistoliitto
445
Birgitta Herranen
Kansallinen Kokoomus
404
Catriona Robson
Vasemmistoliitto
182
Vihreä liitto
180
Vihreä liitto
571
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
94
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
603
Hannu Palmu
Suomen Keskusta
500
Hannu Puranen
Kansallinen Kokoomus
48
Heidi Böckerman
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
617
Suomen Keskusta
117
Suomen Kristillisdemokraatit
155
Jaana Huhta
Vihreä liitto
422
Vasemmistoliitto
152
Vihreä liitto
369
Jari ”Cossu” Koskinen
Vasemmistoliitto
435
Kansallinen Kokoomus
104
Suomen Kristillisdemokraatit
184
Vihreä liitto
112
Suomen Kristillisdemokraatit
158
Jukka Jormola
Vihreä liitto
399
Jukka Pietiläinen
Vasemmistoliitto
409
Vasemmistoliitto
52
Jyrki Riikonen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
367
Kaarlo Kivimäki
Vasemmistoliitto
186
Vihreä liitto
402
Katri Rantala
Vasemmistoliitto
513
Kiki Räsänen
Kansallinen Kokoomus
486
Kimmo Nieppo
Kansallinen Kokoomus
597
Kylli Lappi
Suomen Keskusta
109
Laila Jouhki
Suomen Kristillisdemokraatit
283
Leena Lauren
Perussuomalaiset
70
Maarit Lehtonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
622
Suomen Keskusta
50
Mari Hynninen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
614
Mariitta Savolainen
Suomen Keskusta
467
Kansallinen Kokoomus
128
Suomen Kristillisdemokraatit
124
Marja-Vuokko Mäkinen
Suomen Kristillisdemokraatit
162
Vihreä liitto
433
Markus Aarnio
Kansallinen Kokoomus
135
Martti Vilpas
Suomen Kristillisdemokraatit
188
Max Mannola
Vihreä liitto
360
Vasemmistoliitto
507
Kansallinen Kokoomus
352
Minja Heinonen
Vasemmistoliitto
321
Minna Vepsäläinen
Perussuomalaiset
411
Vasemmistoliitto
589
Suomen Keskusta
130
Suomen Kristillisdemokraatit
58
Olavi Lehtonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
16
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
390
Pertti Oksman
Vasemmistoliitto
465
Kansallinen Kokoomus
568
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
528
Pirjo Viskari
Kansallinen Kokoomus
147
Vihreä liitto
93
Raija Heikkonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
204
Vihreä liitto
601
Ray Metsälä
Suomen Keskusta
496
Kansallinen Kokoomus
430
Piraattipuolue
584
Suomen Keskusta
455
Kansallinen Kokoomus
487
Kansallinen Kokoomus
178
Vihreä liitto
499
Kansallinen Kokoomus
166
Vihreä liitto
222
Vihreä liitto
478
Kansallinen Kokoomus
605
Suomen Keskusta
71
Teija Toivonen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
75
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
133
Suomen Kristillisdemokraatit
31
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
160
Vihreä liitto
457
Timo Karén
Kansallinen Kokoomus
492
Timo Nyyssönen
Kansallinen Kokoomus
220
Toni Sepperi
Vihreä liitto
425
Tor-Erik Westerlund
Vasemmistoliitto
183
Tuija Lindfors
Vihreä liitto
413
Vasemmistoliitto
97
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
610
Suomen Keskusta
489
Kansallinen Kokoomus

Helsingin Polkupyöräilijät

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on vuonna 1981 perustettu pyöräilijöiden paikallinen etujärjestö, jonka toiminta­-ajatuksena on sujuvan ja turvallisen pyöräilyn edistäminen sekä pyöräilijöiden aseman parantaminen liikenteessä ja yhteiskunnassa. HePo on valtakunnallisen Pyöräliiton jäsen.

Tehdään Vantaasta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.