Porvoon Hyötypyöräilijät

Porvoossa on potentiaalia pyöräilykaupungiksi

Porvoon 50 000:sta kaupunkilaisesta noin 10 000 asuu alle kilometrin päässä ja noin 35 00 alle viiden kilometrin päässä keskustasta. Tämä asettaa erittäin hyvän lähtökohdan pyöräilyn ja tätä kautta kansanterveyden edistämiselle. Pyöräily on luonnollinen tapa hoitaa päivittäiset asioinnit, kunhan siihen annetaan mahdollisimman hyvät mahdollisuudet niin infrastruktuurin kuin katujen kunnossapidon keinoin.

Suurin osa Porvoon nykyisistä kevyen liikenteen väylistä on yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Nykyisten väylien suurimmat ongelmat ovat liian kapeat väylät, pyöräilijoiden ja jalankulkijoiden yhteiskäytössä olevat yhdistetyt kävely- ja pyörätiet vilkkaillakin reiteillä, pyörätienjatkeiden liian korkeat reunakivet sekä väylien pinnan huonokuntoinen asfaltti. Lisäksi väylien opasteet, maalaukset ja liikennemerkit ovat puutteellisia.

Tutustu teeseihimme, ryhdy pyöräilymyönteiseksi ehdokkaaksi ja allekirjoita!

 

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Teesit

1) Vauhtia laatuväylien eli baanojen toteuttamiseen

Baanat ovat suoria ja nopeita pyöräilyn pääväyliä, jotka mahdollistavat sujuvan liikkumisen kaupunginosista keskustaan ja kaupunginosien välissä. Opinnäytetyössä Porvoon kaupungin kevyen liikenteen väylien kehittämissuunnitelma esitetään n. 9 baanan toteuttamista osittain olemassa oleville reiteille. Erityisesti Gammelbackan suuntaan menevään väylän tulisi panostaa, sillä Tolkkisten tien laidassa kulkeva nykyinen väylä on liian kapea käyttäjämäärään nähden.

2) Jalankulku on eroteltava pyöräilystä

Esimerkiksi Liikenneviraston ohjeen mukaan kävely ja pyöräily tulee erotella toisistaan keskustassa ja pääväylillä. Näiden erilaisten liikennemuotojen erotteleminen tekee kaikkien liikkumisesta selkeämpää ja turvallisempaa.

3) Pyöräväylien laatua ja kuntoa on parannettava

Hyvät sekä laadukkaasti hoidetut pyöräväylät lisäävät pyöräilyn suosiota. Väylien sujuvuuteen ja johdonmukaisuuteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Hyvillä pyöräväylillä ei ole sivusiirtymiä tai epätasaisuutta. Talvikunnossapitoon tulee panostaa ja merkittävimpien pyöräilyn pääväylien talvikunnossapidon tulee olla priorisoitua.

4) Kehittyvien kylien yhteydet

Porvoo on määritellyt kehittyvät kylät. Monelle kylälle pyöräilymahdollisuudet ovat rajalliset tai olemattomat. Kylistä tulisi päästä pyöräilemään keskustaan asti vähintään leveää piennarta pitkin ja soveltuvin osin pyöräteitä pitkin. Tämä vaatisi panostuksia neuvotteluihin ELY-keskuksen kanssa, jotta pientareita voitaisiin leventää.

5) Reunakivet pois pyörätienjatkeilta

Porvoon tulee aloittaa hanke, jossa reunakivet poistetaan systemaattisesti pyörätienjatkeilta. Tämä ei välttämättä tarkoita kalliita ja isoja suunnitteluprosesseja vaan Helsingin kaupungin tapaan reunakivet yksinkertaisesti irrotetaan pyörätien kohdalta ja korvataan asfaltilla. Kustannukset tulevat olemaan pienet saavutettuun hyötyyn nähden.

(59)

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
21
Vihreä liitto
193
Ann-Marie Julin
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
36
Vihreä liitto
52
Anne Wetterstrand
Vihreä liitto
174
Feministinen puolue
181
Birgtte Emelëus
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
100
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
84
Dan Tallberg
Kansallinen Kokoomus
108
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
129
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
229
Esko Ulmanen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
211
Heikki Mattila
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
80
Hilkka-Leena Orava
Kansallinen Kokoomus
208
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
61
Irmeli Hoffren
Kansallinen Kokoomus
51
Jaakko Westerlund
Vihreä liitto
41
Jari Oksanen
Vihreä liitto
93
Jere Riikonen
Suomen Kristillisdemokraatit
115
Jerker Grönqvist
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
236
Vasemmistoliitto
43
Jori Pölkki
Vihreä liitto
162
Juha Elo
Perussuomalaiset
28
Vihreä liitto
38
Vihreä liitto
33
Laura Lappalainen
Vihreä liitto
240
Leo Kylätasku
Vasemmistoliitto
222
Liisa Saarela
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
204
Lissa Leinonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
22
Vihreä liitto
39
Markku Mikkola
Vihreä liitto
88
Kansallinen Kokoomus
29
Marko Kangas
Vihreä liitto
30
Vihreä liitto
203
Matti Lehesniemi
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
50
Vihreä liitto
121
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
242
Vasemmistoliitto
261
Mikko Vartiainen
Kommunistinen Työväenpuolue
19
Mikko Venäläinen
Suomen Keskusta
226
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
87
Kansallinen Kokoomus
126
Oscar Lökfors
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
65
Oskari Kauppi
Kansallinen Kokoomus
11
Suomen Keskusta
243
Vasemmistoliitto
35
Pete Lattu
Vihreä liitto
201
Piia Lappalainen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
77
Reijo Mokka
Kansallinen Kokoomus
20
Vihreä liitto
219
Roiko Asko
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
122
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
31
Sanna Kivineva
Vihreä liitto
179
Silja Collanus
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
25
Sirpa Hanska
Vihreä liitto
55
Kansallinen Kokoomus
34
Vihreä liitto
24
Tuomas Green
Vihreä liitto
27
Vihreä liitto
196
Vesa Kettunen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Allekirjoita teesit

porvoonhyotypyorailijat@gmail.com