Pyöräilyseura Velo Saimaan

Kuntavaaliteesit 2017

Mikkeli ei ole ennestään profiloitunut erityisen pyöräilijäystävällisenä kaupunkina, mutta meillä on kuitenkin potentiaalia nousta Suomen pyöräilykaupunkien kärkikastiin. Mikkelin seudun liikennetutkimuksissa vuosina 2012 ja 2015 on pyöräilyn osuudeksi kaikista matkoista saatu 18 %, mutta Mikkelin pyöräilynedistämissuunnitelmassa tavoitteena on nostaa osuutta 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tähän on hyvät mahdollisuudet, sillä 70 % mikkeliläisistä asuu 5 kilometrin säteellä ydinkeskustasta. Tällä hetkellä noin 50 % korkeintaan 5 kilometrin matkoista tehdään Mikkelissä autolla, kun pyöräilyn osuus on vastaavasti noin 20 %. Tämä suhde voisi hyvin olla toisin päin.

Myös Mikkelin kaupunkirakenne tukee pyrkimyksiä nostaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, sillä vaikka kaupunki on pinta-alaltaan laaja, on kantakaupungin rakenne tiivis ja kaupunginosat verrattain helposti saavutettavissa, eikä ydinkeskustan läheisyydessä ole erityisen merkittäviä vesialueita tai muita maantieteellisiä esteitä. Pyöräteitä Mikkelissä onkin ennestään jo noin 180 kilometriä, mutta pyöräilyväylien ja olosuhteiden järjestäminen pyöräilijöiden kannalta järkeviksi ja laadukkaiksi kokonaisuuksiksi on ehdoton edellytys, jotta Mikkeli voisi nousta pyöräilykaupunkien eliittiin.

Pyöräilyn edistäminen tuo Mikkeliin tuntuvia hyötyjä niin rahassa kuin ihmisten terveydessä, hyvinvoinnissa ja imagossakin. Jos koet, että oheiset teesimme ovat kannatettavia, ole hyvä ja allekirjoita. Tehdään yhdessä Mikkelistä pyöräilykaupunki!

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Näin teemme Mikkelistä paremman pyöräilykaupungin:

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmän toiminta turvattava

Vuonna 2016 perustettu kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmä on ottanut aktiivisen otteen Mikkelin pyöräilyolosuhteiden ja -kulttuurin kehittämisessä. Ryhmälle on taattava riittävät resurssit vakinaistaa toimintansa ja toimia myös tulevaisuudessa. Ryhmään tarvitaan myös henkilö, joka edistää Mikkelin pyöräilyolosuhteita kokoaikaisesti. Ryhmän ja kaupungin päätöksenteon välinen yhteys on turvattava, jotta pyöräilijöiden ääni saadaan kuulumaan, kun kaupunkilaisten yhteisistä asioista päätetään. Sitoudumme toimimaan Mikkelin pyöräilynedistämissuunnitelman mukaisesti.

Pyörällä liikkuminen sujuvaksi ja esteettömäksi Mikkelissä

Mikkelissä on paljon pyöräteitä, mutta niiden laatu on monin paikoin heikko ja väylien epäjatkuvuus tekee pyörällä liikkumisen epämiellyttäväksi ja jopa vaaralliseksi. Mikkeli tarvitsee pyöräilyn laatuväylät kaupunginosien ja keskustan välille. Tällä valmistaudumme pyöräilymäärien kasvuun ja sähköavusteisten pyörien yleistymiseen. Laatuväylän pinnoite on ehjä ja tasainen, risteyksissä ei ole reunakivetyksiä ja alikulut ovat turvallisia myös pyörällä liikkuville. Pyöräliikenne kulkee kävelystä ja autoilusta eroteltuja väyliä pitkin, sillä polkupyörän nopeusero jalankulkijaan ja myös autoon on taajamissa merkittävä, eikä näitä kulkumuotoja ole syytä laittaa kulkemaan samoilla väylillä.

Ruutukaava-alueella pyöräily selkeämmäksi

Mikkelin keskusta- ja ruutukaava-alueen kehittäminen pyöräilymyönteisemmäksi tuo helpotusta ihmisten asiointiin, parantaa viihtyvyyttä ja edistää kivijalkakauppojen menestymistä. Myös ruutukaava-alueella pyöräilijät tarvitsevat selkeät, turvalliset ja yhtenäiset kulkuväylät. Keskustan autoliikennettä on rauhoitettava nopeusrajoituksia laskemalla, jotta pyöräilijät voisivat liikkua turvallisesti autoliikenteen seassa alueilla, joilla pyöräilyyn tarkoitettujen väylien rakentaminen ei ole mahdollista. Pyöräilymäärien kasvuun valmistaudumme lisäämällä laadukkaiden pyörätelineiden määrää merkittävästi.

Talvipyöräilyn mahdollistaminen

Talvi ei saa olla syy jättää pyörä kotiin. Panostamme Mikkelissä pyöräilyväylien talvikunnossapitoon jatkamalla testireittiverkostoa ja ottamalla käyttöön uusia talvikunnossapidon menetelmiä, kuten harjasuolauksen. Käytämme talvikunnossapitoon vain sellaista kalustoa, joka ei aiheuta vaarallisia jäätyviä uria pyöräilyväylille. Autoteiden lumia ei aurata pyöräteille eikä lunta säilytetä pyöräteillä edes väliaikaisesti.

Allekirjoittaneet (69)

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
244
Perussuomalaiset
240
Anne-Helena Lahtinen
Perussuomalaiset
109
Suomen Keskusta
59
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
191
Armi Salo-Oksa
Kansallinen Kokoomus
40
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
218
Cédric Placentino
Suomen Kristillisdemokraatit
20
Eija Kaihila
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
168
Kansallinen Kokoomus
211
Erja Haukijärvi
Suomen Kristillisdemokraatit
69
Hannu Tullinen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
235
Harri Kivinen
Perussuomalaiset
105
Heikki Nykänen
Suomen Keskusta
217
Heikki Nykänen
Suomen Kristillisdemokraatit
102
Heino Lipsanen
Suomen Keskusta
144
Vihreä liitto
50
Ismo Rahikainen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
73
Jaana Vartiainen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
220
Jari Roivas
Suomen Kristillisdemokraatit
151
Vihreä liitto
19
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
213
Jenni Kolmisoppi
Suomen Kristillisdemokraatit
249
Jorma Bovellan
Vasemmistoliitto
6
Jose Friman
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
206
Juha Vuori
Kansallinen Kokoomus
183
Juhani Oksman
Kansallinen Kokoomus
219
Jukka Pöyry
Suomen Kristillisdemokraatit
158
Vihreä liitto
149
Juuso Lahikainen
Vihreä liitto
34
Kalle Nieminen
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
110
Keijo Partio
Suomen Keskusta
136
Vihreä liitto
210
Suomen Kristillisdemokraatit
113
Liisa Pulliainen
Suomen Keskusta
196
Mali soininen
Kansallinen Kokoomus
11
Marita Hokkanen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
95
Marja Kauppi
Suomen Keskusta
145
Martta Kinnunen
Vihreä liitto
159
Vihreä liitto
156
Minna Pöntinen
Vihreä liitto
147
Mirja Koski
Vihreä liitto
101
Niina Kuuva
Suomen Keskusta
203
Kansallinen Kokoomus
96
Outi Kauria
Suomen Keskusta
142
Vihreä liitto
137
Vihreä liitto
150
Vihreä liitto
221
Pertti L Ruotsalainen
Suomen Kristillisdemokraatit
66
Petri Tikkanen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
215
Pirkko Kuikka
Suomen Kristillisdemokraatit
51
Pirkko Rahikainen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
228
Raimo Heinänen
Perussuomalaiset
30
Raine Lehkonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
7
Reijo Grönlund
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
204
Saara Vauhkonen
Kansallinen Kokoomus
169
Saska Kangassalo
Kansallinen Kokoomus
21
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
222
Satu Soivanen
Suomen Kristillisdemokraatit
63
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
100
Seija Kuikka
Suomen Keskusta
18
Sirkka Härkönen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
132
Suomen Keskusta
54
Tapio Riepponen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
43
Tarmo Pajunen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
421
Tauno Lehtonen
Perussuomalaiset
153
Terhi Patja
Vihreä liitto
152
Vihreä liitto
125
Vesa Sorasahi
Suomen Keskusta
143
Ville Kakkonen
Vihreä liitto

Velo Saimaa ry

Velo Saimaa ry on uusi mikkeliläinen pyöräilyseura. Seuraan ovat tervetulleita niin hyöty- ja huviajelijat kuin aktiivisesti ja tarkoitushakuisesti pyöräilyä harrastavat aktiivipyöräilijätkin. Velo Saimaa järjestää monipuolista pyöräilyaiheista toimintaa Mikkelin seudulla. Velo Saimaa vaikuttaa myös kaupungin liikennesuunnitteluratkaisuihin pyrkien tekemään niistä pyöräily-ystävällisempiä.

www.velosaimaa.fi

Allekirjoittaneet