Helsingin Polkupyöräilijöiden

Kuntavaaliteesit Helsingissä 2017

Pyöräily on kaupungissa kätevä tapa liikkua. Pyörällä liikkuessa ei tarvitse matkalippua, ei juutu ruuhkiin ja eikä kohtaa pysäköintipulmia. Samalla se on parasta mahdollista arkiliikuntaa, joka tuottaa hyvinvointia asukkaille ja merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.

Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Helsingin ilmastotavoitteita. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Liikkumistutkimusten mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus on pysynyt lähes muuttumattomana 1980-luvulta, mikä osoittaa että toimet pyöräilyn edistämiseksi eivät ole olleet riittäviä. Kasvunvaraa kuitenkin on, sillä valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan 64 prosenttia automatkoista on alle kymmenen kilometrin mittaisia.

Helsinki on sitoutunut edistämään pyöräilyä ja nostamaan sen osuuden liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää oikeita toimenpiteitä ja vaikuttavia investointeja Pyöräilyn edistämisohjelman mukaisesti. Tavoitteeseen voidaan päästä vain laadukkailla väylillä, jotka eivät katkea vaarallisiin työmaajärjestelyihin, huonoon talvikunnossapitoon tai pysäköityihin autoihin.

Pyöräilybarometrin mukaan helsinkiläisistä 96 prosenttia suhtautuu pyöräilyn edistämiseen positiivisesti. Ole yksi heistä ja allekirjoita teesimme!

(Teesejä päivitetty 2.3.)

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Teesit

Tilapäiset pyöräliikennejärjestelyt kuntoon selkeällä ohjeistuksella ja valvonnalla

Pyöräilybarometrin mukaan yli 60 prosenttia ympäri vuoden pyöräilevistä on tyytymättömiä poikkeusjärjestelyihin. Huonot poikkeusjärjestelyt ovatkin omiaan vähentämään pyöräilymääriä, mikä on kaupungin tavoitteiden vastaista.

Suuret työmaat esimerkiksi Kalasatamassa, Pasilassa ja Jätkäsaaressa tuovat pitkään kestäviä poikkeusjärjestelyitä ympäristöönsä. Kasvavassa kaupungissa työmaita ei voida välttää, mutta haittoja voidaan vähentää. Pyöräilyn poikkeusjärjestelyissä on paljon parantamisen varaa. Tilapäisjärjestelyitä laatiessa tavoitteena pitää olla liikenneympäristö, joka on yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa. Poikkeusreittien tulee olla loogisia ja mahdollisimman lyhyitä pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Näin autoilijatkin pystyvät ennakoimaan heidän kulkusuuntansa paremmin.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tulee päivittää yhteiset ohjeet selkeiksi ja niissä tulee huomioida pyöräilyn vaatima tila nykyistä paremmin. Työmaiden poikkeusjärjestelyiden valvontaa on lisättävä ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen sanktioitava.

Rautatieaseman ali pitää rakentaa pyörätunneli

Pyörätunneli rautatieaseman ali nopeuttaisi merkittävästi keskustan läpi kulkevaa pyöräliikennettä. Lisäksi se parantaisi jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta rautatieaseman edustalla pyöräliikenteen siirtyessä tunneliin. Sujuvampi poikittainen väylä rautatieaseman ali myös lisäisi pyöräilyn kulkutapaosuutta.

Rautatieaseman ympäri kulkevaan reittiin verrattuna tunneli nopeuttaisi matka-aikaa noin 2,5 minuuttia ja reittiä kulkee tuhansia pyöräilijöitä päivittäin. Jos oletetaan että rautatieaseman ohittaa saman verran pyöräilijöitä kuin baanalla pyöräillään (834 000 vuonna 2016), aikasäästön taloudellinen arvo vuodessa olisi noin 280 000 euroa (Tiehallinnon laskentatapa kodin ja työpaikan välisten matkojen aikasäästölle). Aikasäästöstä saatava hyöty olisi siis merkittävä, ja tämän lisäksi investointi tuottaisi huomattavat terveyshyödyt pyöräilyn lisääntyessä. Tunnelin kustannusarvio on Rakennusviraston mukaan jonkin verran yli 10 miljoonaa euroa.

Pyöräväylille pysäköintiin on puututtava voimallisemmin

Pyöräväylille pysäköinti hankaloittaa pyöräilyä ja aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita. Pysäköidyn auton väistäminen vilkkaalle ajoradalle ei ole vaihtoehto varsinkaan lapsille, vanhuksille ja tottumattomille pyöräilijöille.

Pyöräilyn vaikeutuminen pienentää pyöräilymääriä ja siten vähentää pyöräliikenteen investoinneista saatavaa hyötyä. Kaupungin tulee ottaa paljon nykyistä paremmin huomioon eri liikkumistavoille asettamansa prioriteettijärjestys, jossa pyöräily menee autoilun edelle.

Pyöräväylille pysäköinnin vähentämiseksi kaupungin tulee parantaa pysäköinninvalvonnan ohjeistusta ja lisätä valvontaa, helpottaa tavarantoimitusta lisäämällä lastausruutuja ja vähentämällä pysäyttämiskieltoja sekä lisätä väärinpysäköinnin estäviä rakenteita kuten pollareita.

Pyöräliikenteen määrärahat nostettava kaupungin tavoittelemalle 20 miljoonan euron tasolle

Pyöräilyn edistämisohjelmassa asetetaan tavoitteeksi 20 miljoonan vuotuinen määräraha pyöräliikenteeseen. Tällä hetkellä rahat ovat useassa eri paikassa ja niiden määrä on noin 10 miljoonaa.

Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset Helsingissä -selvityksen mukaan 20 miljoonan euron vuosittaisilla investoinneilla saavutetaan vuoteen 2025 mennessä 30 prosentin lisäys pyöräiltyihin kilometreihin. Jokainen pyöräilyyn satsattu euro tuottaa välillisinä hyötyinä 8-13 euron hyödyn mm. kaupunkilaisten parantuneen terveyden ja puhtaamman ilman kautta.

Pyöräilyn kulkutapaosuuden nosto tukee myös kaupungin omaa tavoitetta asettaa kestävät kulkumuodot etusijalle. Kävellen, pyöräillen tai julkisilla liikkuminen tekee kaupungista paremman kaikille.

Allekirjoittaneet (280)

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Helsingin kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin Polkupyöräilijöiden teesien mukaisesti.

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
728
Vihreä liitto
314
Vasemmistoliitto
636
Vihreä liitto
618
Vihreä liitto
697
Vihreä liitto
264
Vasemmistoliitto
157
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
186
Anna Jungner-Nordgren
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
666
Vihreä liitto
105
Kansallinen Kokoomus
359
Vasemmistoliitto
1026
Suomen Kommunistinen Puolue
516
Anneli Joutsila
Suomen Kristillisdemokraatit
714
Vihreä liitto
955
Suomen Keskusta
104
Kansallinen Kokoomus
276
Vasemmistoliitto
687
Vihreä liitto
954
Suomen Keskusta
351
Vasemmistoliitto
671
Vihreä liitto
658
Vihreä liitto
344
Vasemmistoliitto
667
Vihreä liitto
377
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
630
Vihreä liitto
894
August Halonen
Suomen Keskusta
739
Vihreä liitto
286
Vasemmistoliitto
245
Vasemmistoliitto
22
Feministinen puolue
165
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
280
Vasemmistoliitto
46
Kansallinen Kokoomus
446
Dimitri Qvintus
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
411
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
500
Suomen Kristillisdemokraatit
685
Vihreä liitto
350
Vasemmistoliitto
733
Vihreä liitto
741
Vihreä liitto
648
Vihreä liitto
392
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
163
Frans Cederlöf
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
237
Vasemmistoliitto
1043
Gweal Monykuany
Piraattipuolue
305
Vasemmistoliitto
476
Hanna Varis
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
584
Suomen Kristillisdemokraatit
98
Kansallinen Kokoomus
1024
Hannele Salava
Suomen Kommunistinen Puolue
282
Vasemmistoliitto
695
Vihreä liitto
347
Hannu Tapani Tuhkanen
Vasemmistoliitto
724
Vihreä liitto
729
Vihreä liitto
925
Suomen Keskusta
253
Vasemmistoliitto
984
Heidi Kangas
Suomen Kommunistinen Puolue
679
Heidi Manns-Haatanen
Vihreä liitto
353
Vasemmistoliitto
71
Kansallinen Kokoomus
261
Vasemmistoliitto
278
Vasemmistoliitto
316
Vasemmistoliitto
263
Vasemmistoliitto
1058
Piraattipuolue
974
Suomen Eläinoikeuspuolue
174
Ira Grandén
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
1005
Suomen Kommunistinen Puolue
980
Iro B. Isberg
Suomen Kommunistinen Puolue
334
J P Roos
Vasemmistoliitto
320
Vasemmistoliitto
785
Perussuomalaiset
689
Vihreä liitto
628
Vihreä liitto
647
Vihreä liitto
198
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
692
Vihreä liitto
225
Johanna Stenman
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
1067
Liberaalipuolue
774
Jonna Ijäs
Perussuomalaiset
44
Kansallinen Kokoomus
674
Vihreä liitto
430
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
108
Jouni Nevalainen
Kansallinen Kokoomus
398
Juha Hätinen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
1028
Suomen Kommunistinen Puolue
149
Kansallinen Kokoomus
294
Vasemmistoliitto
621
Jussi Chydenius
Vihreä liitto
806
Perussuomalaiset
307
Vasemmistoliitto
464
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
543
Kaija Lehtinen
Suomen Kristillisdemokraatit
634
Vihreä liitto
508
Kaisu Havana
Suomen Kristillisdemokraatit
327
Vasemmistoliitto
409
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
210
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
459
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
643
Vihreä liitto
520
Kati Kauko
Suomen Kristillisdemokraatit
662
Vihreä liitto
3
Feministinen puolue
928
Kirsi Marttinen
Suomen Keskusta
323
Vasemmistoliitto
348
Klaus Tuurala
Vasemmistoliitto
533
Suomen Kristillisdemokraatit
7
Feministinen puolue
887
Suomen Keskusta
6
Feministinen puolue
624
Laura Euro
Vihreä liitto
299
Vasemmistoliitto
691
Vihreä liitto
129
Kansallinen Kokoomus
977
Suomen Kommunistinen Puolue
814
Lauri Mustonen
Perussuomalaiset
322
Lauri von Pfaler
Vasemmistoliitto
973
Suomen Eläinoikeuspuolue
704
Vihreä liitto
1066
Liberaalipuolue
718
Vihreä liitto
722
Vihreä liitto
153
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
216
Lotta Rosenqvist
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
251
Maarit Fredlund
Vasemmistoliitto
433
Maarit Meskanen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
279
Vasemmistoliitto
556
Maija Mecklin
Suomen Kristillisdemokraatit
635
Vihreä liitto
694
Vihreä liitto
940
Suomen Keskusta
343
Vasemmistoliitto
90
Kansallinen Kokoomus
842
Perussuomalaiset
983
Marja-Leena Kalkkinen
Suomen Kommunistinen Puolue
982
Markku Jutila
Suomen Kommunistinen Puolue
821
Markku Nevalainen
Perussuomalaiset
283
Vasemmistoliitto
295
Vasemmistoliitto
933
Suomen Keskusta
709
Vihreä liitto
727
Vihreä liitto
935
Suomen Keskusta
681
Vihreä liitto
652
Vihreä liitto
989
Suomen Kommunistinen Puolue
121
Kansallinen Kokoomus
596
Mauri Venemies
Suomen Kristillisdemokraatit
665
Vihreä liitto
985
Merja Kauppinen
Suomen Kommunistinen Puolue
269
Vasemmistoliitto
256
Vasemmistoliitto
403
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
360
Mika Välipirtti
Vasemmistoliitto
760
Mikael Forsbäck
Perussuomalaiset
858
Mikaela Vasarainen
Perussuomalaiset
233
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
651
Vihreä liitto
1014
Mikko Korhonen
Suomen Kommunistinen Puolue
331
Vasemmistoliitto
1053
Piraattipuolue
574
Suomen Kristillisdemokraatit
721
Vihreä liitto
134
Kansallinen Kokoomus
717
Vihreä liitto
358
Vasemmistoliitto
726
Vihreä liitto
661
Vihreä liitto
509
Minna Healy
Suomen Kristillisdemokraatit
598
Suomen Kristillisdemokraatit
242
Vasemmistoliitto
916
Suomen Keskusta
461
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
467
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
627
Vihreä liitto
649
Vihreä liitto
683
Vihreä liitto
289
Vasemmistoliitto
670
Vihreä liitto
1000
Olli Salin
Suomen Kommunistinen Puolue
716
Vihreä liitto
653
Vihreä liitto
239
Outi Alanen
Vasemmistoliitto
1018
Outi Mononen
Suomen Kommunistinen Puolue
241
Vasemmistoliitto
361
Paavo Ylönen
Vasemmistoliitto
583
Suomen Kristillisdemokraatit
567
Paula Pennanen-Aitta
Suomen Kristillisdemokraatit
1033
Piraattipuolue
668
Vihreä liitto
705
Vihreä liitto
941
Suomen Keskusta
708
Vihreä liitto
738
Vihreä liitto
979
Pia Honkanen
Suomen Kommunistinen Puolue
422
Pia Lampola
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
335
Vasemmistoliitto
221
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
173
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
97
Raine Luomanen
Kansallinen Kokoomus
1050
Piraattipuolue
734
Vihreä liitto
732
Vihreä liitto
1020
Reijo Rinne
Suomen Kommunistinen Puolue
1030
Piraattipuolue
243
Vasemmistoliitto
719
Vihreä liitto
73
Kansallinen Kokoomus
329
Vasemmistoliitto
891
Suomen Keskusta
474
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
250
Vasemmistoliitto
715
Vihreä liitto
311
Vasemmistoliitto
746
Perussuomalaiset
1040
Piraattipuolue
385
Samia Hagi Muse
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
458
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
922
Suomen Keskusta
120
Kansallinen Kokoomus
917
Santeri Lampi
Suomen Keskusta
181
Sara Henriksson
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
693
Vihreä liitto
625
Vihreä liitto
712
Satu Silvo
Vihreä liitto
735
Vihreä liitto
43
Kansallinen Kokoomus
231
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
106
Seija Muurinen
Kansallinen Kokoomus
782
Seppo Kaltiainen
Perussuomalaiset
646
Vihreä liitto
319
Vasemmistoliitto
947
Seppo Rantamaula
Suomen Keskusta
580
Seppo Samppala
Suomen Kristillisdemokraatit
1072
Liberaalipuolue
678
Vihreä liitto
507
Sinikka Hammari
Suomen Kristillisdemokraatit
965
Sinikka Varila
Suomen Keskusta
265
Vasemmistoliitto
932
Suomen Keskusta
619
Sonja Alanko
Vihreä liitto
623
Vihreä liitto
639
Vihreä liitto
707
Vihreä liitto
407
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
558
Tarja Niemi
Suomen Kristillisdemokraatit
815
Tarmo Mustonen
Perussuomalaiset
936
Suomen Keskusta
797
Perussuomalaiset
300
Tiina Lintunen
Vasemmistoliitto
565
Tiina Parkkinen
Suomen Kristillisdemokraatit
1025
Suomen Kommunistinen Puolue
272
Vasemmistoliitto
414
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
713
Vihreä liitto
641
Tommi-Juhani Jokinen
Vihreä liitto
748
Perussuomalaiset
312
Vasemmistoliitto
690
Vihreä liitto
235
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
929
Suomen Keskusta
703
Vihreä liitto
730
Vihreä liitto
684
Tuula Mohamud
Vihreä liitto
342
Vasemmistoliitto
9
Feministinen puolue
660
Vihreä liitto
260
Vasemmistoliitto
284
Vasemmistoliitto
910
Suomen Keskusta
699
Vihreä liitto
740
Vihreä liitto
355
Vasemmistoliitto
1036
Piraattipuolue
333
Ville Ritala
Vasemmistoliitto
743
Vihreä liitto
499
Virpi Annele Ehrnsten
Suomen Kristillisdemokraatit
1006
Suomen Kommunistinen Puolue

Helsingin Polkupyöräilijät

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on vuonna 1981 perustettu pyöräilijöiden paikallinen etujärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on sujuvan ja turvallisen pyöräilyn edistäminen sekä pyöräilijöiden aseman parantaminen liikenteessä ja yhteiskunnassa. HePo on valtakunnallisen Pyöräliiton jäsen.

Tehdään Helsingistä yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Helsingin tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.