Helsingin Polkupyöräilijöiden

Kuntavaaliteesit Espoossa 2017

Pyöräily on kaupungissa kätevä tapa liikkua. Pyörällä liikkuessa ei tarvitse matkalippua, ei juutu ruuhkiin ja eikä kohtaa pysäköintipulmia. Samalla se on parasta mahdollista arkiliikuntaa, joka tuottaa hyvinvointia asukkaille ja merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle.

Pyöräilyn lisääminen on keskeinen osa Espoon ilmastotavoitteita. Ilmastopäästöjen ohella pyöräily auttaa vähentämään myös melu-, pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä.

Liikkumistutkimusten mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus on pääkaupunkiseudulla pysynyt lähes muuttumattomana 1980-luvulta, mikä osoittaa että toimet pyöräilyn edistämiseksi eivät ole olleet riittäviä. Kasvunvaraa kuitenkin on, sillä valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan 64 prosenttia automatkoista on alle kymmenen kilometrin mittaisia.

Espoo on sitoutunut edistämään pyöräilyä ja nostamaan sen osuuden liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää oikeita toimenpiteitä ja vaikuttavia investointeja Pyöräilyn edistämisohjelman mukaisesti. Tavoitteeseen voidaan päästä vain laadukkailla väylillä, jotka eivät katkea vaarallisiin työmaajärjestelyihin, huonoon talvikunnossapitoon tai pysäköityihin autoihin.

Liikennebarometrin mukaan espoolaisista 95 prosenttia suhtautuu pyöräilyn edistämiseen positiivisesti. Ole yksi heistä ja allekirjoita teesimme!

Allekirjoittaneet ehdokkaat

Teesit

Tilapäiset pyöräliikennejärjestelyt kuntoon selkeällä ohjeistuksella ja valvonnalla

Pyöräilevistä espoolaisista yli 80 prosenttia kokee työmaat yhdeksi suurimmista haitoista. Puutteelliset ja vaaralliset poikkeusjärjestelyt hankaloittavat ihmisten liikkumista ja vähentävät pyöräilymääriä. Ongelmat korostuvat erityisesti lasten koulumatkoilla ja vilkkailla työmatkareiteillä.

Kasvavassa kaupungissa työmaita ei voida välttää, mutta haittoja voidaan vähentää. Pyöräilyn poikkeusjärjestelyissä on paljon parantamisen varaa. Järjestelyitä laatiessa tavoitteena pitää olla liikenneympäristö, joka on yhtä turvallinen kuin tavallisissakin oloissa. Poikkeusreittien tulee olla loogisia ja mahdollisimman lyhyitä pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Näin autoilijatkin pystyvät ennakoimaan heidän kulkusuuntansa paremmin.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tulee päivittää yhteiset ohjeet selkeiksi ja niissä tulee huomioida pyöräilyn vaatima tila nykyistä paremmin. Työmaiden poikkeusjärjestelyiden valvontaa on lisättävä ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen sanktioitava.

Otetaan käyttöön Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeet ja korjataan risteykset reunakivettömiksi ensi tilassa

Asukkaiden mielestä tärkeimpien parannusta vaativien asioiden joukossa ovat risteysjärjestelyt ja reunakivet, laadukkaat yhteydet keskusten välillä sekä turvalliset yhteydet kouluihin. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus edellyttää toisistaan erillisiä jalkakäytäviä ja pyöräteitä.

Laadukkaat ja turvalliset järjestelyt edellyttävät nykyisten suunnittelukäytäntöjen muuttamista. Espoon tulee ottaa käyttöön uudet Pyöräliikenne.fi-suunnitteluohjeet, joiden avulla väylistä saadaan turvallisia ja sujuvia. On myös tärkeää, että seudulla rakennetaan pyöräväyliä käyttäen samoja ohjeita, jotta liikenneympäristöstä tulee yhtenäistä.

Pieniin parannustoimiin tulee ryhtyä heti. Reunakivet tulee poistaa risteyksistä aloittaen vilkkaimmista pääreiteistä. Kadun ylityksissä tarvitaan reunakivi osoittamaan näkövammaisille jalkakäytävän ja ajoradan raja. Reunakiven tulee olla jalankulkijoiden käyttämällä tien osalla eli jalkakäytävällä. Pyörätiellä reunakivi on haitallinen ja vaarallinen.

Palkataan pyöräilykoordinaattori vahvistamaan pyöräilyn edistämistyötä ja seudullista yhteistyötä

Pyöräilyn edistämisen tulee olla pitkäjänteistä ja riittävästi resursoitua. Espoossa pyöräliikenteen henkilöresurssit ovat erittäin pienet kaupungin kokoon nähden. Kokoaikaisen pyöräilykoordinaattorin palkkaamisella vahvistetaan pyöräilyn edistämistyötä kaupungin organisaatiossa ja seudullista yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien välillä.

Talvikunnossapito kuntoon harjaamalla

Pyöräily on ympärivuotista liikennettä: talvella yhtä turvallista ja helppoa kuin kesälläkin, kunhan väylät pidetään kunnossa.

Nykyiset talvikunnossapidon käytännöt eivät ole riittäviä takaamaan pyöräväylien käytettävyyttä ja turvallisuutta. Sohjon annetaan jäätyä vaaralliseksi röpeliköksi ja aurauksen jäljiltä tien pintaan jää runsaasti irtolunta ja risteyksiin aurausvalleja. Lisäksi terävä sepeli puhkoo renkaat ja on liukasta asfaltin päällä.

Suola-harjaus -tekniikka on ainoa tapa puhdistaa tien pinta kunnolla lumesta ja välttää sepelin käyttö. Suola-harjaus on otettava käyttöön pyöräilyn pääreiteillä. Helsingin harjattuja reittejä, joilla harjaus nykyisin päättyy kaupungin rajalle, tulee jatkaa Espoon puolelle Koivusaaresta, Lehtisaaresta ja Tarvaspäästä.

Pyöräliikenteen määrärahat nostettava 4 miljoonaan euroon vuodessa

Pyöräliikenteen investoinnit ovat autoiluun ja joukkoliikenteeseen verrattuna halpoja ja tuottavat ylivoimaisen hyödyn. Pyöräilyn kulkutapaosuuden nousu 15 prosenttiin tarkoittaisi yli 8 miljoonan euron terveysvaikutuksia ja 13 säästettyä ihmishenkeä joka vuosi. Nykyisellä investointitasolla tavoitetta ei kuitenkaan voida saavuttaa.

Hyvän pyöräilykaupungin vuosittainen pyöräliikenteen investointitaso on 20 euroa asukasta kohden. Espoossa erillisiin pyöräliikenteen hankkeisiin on varattu vain 2,5 euroa asukasta kohden. Seuraavalla valtuustokaudella taso tulee nostaa 14 euroon asukasta kohden eli 4 miljoonaan euroon.

Liian pienillä resursseilla esimerkiksi pyöräilyn laatureittejä eli baanoja ei saada rakennettua riittävän nopeasti eikä rahaa riitä väyläparannusten lisäksi muuhun pyöräilyn edistämiseen. Investointitason nostolla tulee turvata erityisesti Länsibaanan rakentaminen Helsingin rajalta Matinkylään.

Allekirjoittaneet (188)

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Espoon kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja nostaa sen osuus liikenteestä 15 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin Polkupyöräilijöiden teesien mukaisesti.

Järjestä nimen, ehdokasnumeron tai puolueen mukaan.

Nro
Nimi
Puolue
Nimi
Puolue
447
Aira Karlsson
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
176
Aira Sundbäck
Suomen Kristillisdemokraatit
271
Aki Saariaho
Vihreä liitto
191
Aleksi Eeben
Vihreä liitto
199
Vihreä liitto
709
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
691
Anna Korhonen
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
566
Anna-Liisa Kuisma
Perussuomalaiset
42
Kansallinen Kokoomus
72
Anneka Palm
Kansallinen Kokoomus
494
Anneli Rönnberg
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
413
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
368
Antti Komulainen
Vasemmistoliitto
601
Antti Perttunen
Perussuomalaiset
479
Ari Näätsaari
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
437
Arto Huttunen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
129
Suomen Kristillisdemokraatit
304
Suomen Keskusta
699
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
676
Christina Gestrin
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
711
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
379
Eero Mäentie
Vasemmistoliitto
87
Eeva Sahlman
Kansallinen Kokoomus
294
Vihreä liitto
340
Elisabet Andersson
Vasemmistoliitto
12
Emmi Eteläsalo-Holmberg
Kansallinen Kokoomus
151
Ester Laato
Suomen Kristillisdemokraatit
8
Kansallinen Kokoomus
678
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
695
Fredrik Lindberg
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
210
Gamal Hussein
Vihreä liitto
671
Gustav Båsk
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
209
Vihreä liitto
144
Hanna-Liisa Kokkola
Suomen Kristillisdemokraatit
448
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
372
Hannele Krohn
Vasemmistoliitto
135
Hannu Hätönen
Suomen Kristillisdemokraatit
21
Kansallinen Kokoomus
150
Hannu Laaksonen
Suomen Kristillisdemokraatit
474
Harri Nieminen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
89
Kansallinen Kokoomus
469
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
346
Vasemmistoliitto
198
Vihreä liitto
345
Heli Hallivuori
Vasemmistoliitto
254
Vihreä liitto
547
Perussuomalaiset
257
Vihreä liitto
712
Henrik Räihä
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
341
Vasemmistoliitto
148
Ilari Kärki
Suomen Kristillisdemokraatit
207
Inka Hopsu
Vihreä liitto
391
Vasemmistoliitto
130
Suomen Kristillisdemokraatit
178
Jaakob Torniainen
Suomen Kristillisdemokraatit
400
Vasemmistoliitto
186
Vihreä liitto
15
Kansallinen Kokoomus
489
Jarkko Rahkonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
66
Kansallinen Kokoomus
94
Kansallinen Kokoomus
179
Suomen Kristillisdemokraatit
238
Vihreä liitto
140
Jenny Kaminen
Suomen Kristillisdemokraatit
343
Vasemmistoliitto
657
Johanna Aminoff-Winberg
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
442
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
220
Vihreä liitto
193
Vihreä liitto
464
John ”Pi” Liljelund
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
483
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
247
Vihreä liitto
232
Juhani Kytö
Vihreä liitto
708
Jukka Piironen
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
412
Juri Aaltonen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
163
Suomen Kristillisdemokraatit
222
Vihreä liitto
138
Kaarina Järvenpää
Suomen Kristillisdemokraatit
275
Vihreä liitto
446
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
165
Kari Punkkinen
Suomen Kristillisdemokraatit
395
Kari Uotila
Vasemmistoliitto
720
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
231
Vihreä liitto
59
Kansallinen Kokoomus
268
Vihreä liitto
244
Vihreä liitto
181
Kristiina Vuorinen
Suomen Kristillisdemokraatit
221
Vihreä liitto
396
Vasemmistoliitto
187
Leena Alanen
Vihreä liitto
450
Liisa Kivekäs
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
192
Maria Ekström
Vihreä liitto
482
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
719
Marianne Storå
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
289
Vihreä liitto
226
Vihreä liitto
492
Marja Repo
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
370
Vasemmistoliitto
172
Marja-Leena Sarjala
Suomen Kristillisdemokraatit
278
Vihreä liitto
56
Kansallinen Kokoomus
269
Vihreä liitto
91
Markku Siirtola
Kansallinen Kokoomus
142
Markus Kleemola
Suomen Kristillisdemokraatit
157
Suomen Kristillisdemokraatit
359
Vasemmistoliitto
426
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
52
Kansallinen Kokoomus
280
Mika Soininen
Vihreä liitto
281
Vihreä liitto
726
Mikaela Wiik
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
223
Vihreä liitto
295
Suomen Keskusta
213
Vihreä liitto
24
Kansallinen Kokoomus
119
Mirjami Asikainen
Suomen Kristillisdemokraatit
14
Mirva Grann
Kansallinen Kokoomus
707
Nadine Paimio
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
505
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
660
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
361
Vasemmistoliitto
684
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
424
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
228
Vihreä liitto
270
Vihreä liitto
47
Kansallinen Kokoomus
312
Päivi Koskinen
Suomen Keskusta
216
Vihreä liitto
154
Pentti Laukkanen
Suomen Kristillisdemokraatit
139
Pertti Järvenpää
Suomen Kristillisdemokraatit
710
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
283
Vihreä liitto
378
Petteri Murtomäki
Vasemmistoliitto
686
Pontus Karlemo
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
658
Rainer Andersson
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
288
Rauli Virtanen
Vihreä liitto
373
Riitta Kurki-Suonio
Vasemmistoliitto
250
Vihreä liitto
339
Rita Alarinta
Vasemmistoliitto
152
Ritva Lappalainen
Suomen Kristillisdemokraatit
241
Vihreä liitto
260
Vihreä liitto
267
Vihreä liitto
211
Vihreä liitto
333
Suomen Keskusta
287
Vihreä liitto
369
Vasemmistoliitto
331
Suomen Keskusta
364
Vasemmistoliitto
160
Sari Mäki
Suomen Kristillisdemokraatit
31
Kansallinen Kokoomus
625
Seija Töyrylä
Perussuomalaiset
330
Suomen Keskusta
332
Seppo Sarlund
Suomen Keskusta
122
Serena Boa
Suomen Kristillisdemokraatit
355
Silla Kakkola
Vasemmistoliitto
327
Suomen Keskusta
533
Perussuomalaiset
414
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
203
Vihreä liitto
439
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
703
Stina Michelson
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
23
Kansallinen Kokoomus
261
Vihreä liitto
106
Tapio Valli
Kansallinen Kokoomus
392
Tarja Surakka
Vasemmistoliitto
43
Tatu Koljonen
Kansallinen Kokoomus
290
Teresia Volotinen
Vihreä liitto
423
Tessu Harinen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
194
Vihreä liitto
266
Vihreä liitto
19
Kansallinen Kokoomus
224
Vihreä liitto
234
Timo Lahti
Vihreä liitto
491
Timo Rauhanen
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
301
Tino Holma
Suomen Keskusta
298
Suomen Keskusta
285
Vihreä liitto
197
Vihreä liitto
365
Tuija Kinnunen
Vasemmistoliitto
381
Tuukka Nenonen
Vasemmistoliitto
716
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
170
Suomen Kristillisdemokraatit
237
Vihreä liitto
444
Veronica Kalhori
Suomen Sosialidemokraattinen puolue
698
Victoria Lundberg
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
53
Kansallinen Kokoomus

Helsingin Polkupyöräilijät

Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) on vuonna 1981 perustettu pyöräilijöiden paikallinen etujärjestö, jonka toiminta-­ajatuksena on sujuvan ja turvallisen pyöräilyn edistäminen sekä pyöräilijöiden aseman parantaminen liikenteessä ja yhteiskunnassa. HePo on valtakunnallisen Pyöräliiton jäsen.

Tehdään Espoosta yhdessä parempi pyöräilykaupunki!

Me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Espoon tavoitetta ja siihen pääsemiseksi näissä teeseissä esitettyjä konkreettisia keinoja ensi valtuustokauden aikana.